Home PageDe Hoge VeenAccèsContacts et liens utiles DocumentatieDE - FR

 

Een ongewone omgeving in onze contreien

Het landschap in de Hoge Venen bestaat uit heide en hoogveen. Hoogveen is een biotoop dat we normaal in meer noordelijker gelegen landen of op hogere hoogten aantreffen. Het is het koude klimaat, de uitzonderlijke vochtigheid, en de samenstelling van de grond die de oorzaak zijn voor het ontwikkelen en voortbestaan van deze ongewone flora en fauna in onze regio.

Twee natuurlijke fenomenen verklaren het bestaan van dit ecosysteem in België. Het hoogplateau is het eerste obstakel dat de door de dominante Atlantische wind aangevoerde wolken ontmoeten. Dit resulteert in een uitzonderlijke en overvloedige neerslag van meer dan 1400mm per jaar. Langs de andere kant bestaat de ondergrond uit rotsen en weinig doorlatende klei die het insijpelen van het vele regenwater in de ondergrond verhinderen. Deze condities begunstigen de ontwikkeling van vochtige middens zoals moerassige laagvenen en hoogvene

 

Photos : S. Nekrassoff

 

     

Een door de mens gewijzigd landschap

Ongeveer 2000 jaar geleden was het grootste gedeelte van het hoog plateau bedekt met een woud dat overwegend bestond uit loofbomen (beuken, olmen, berken, eiken...). Her en der verspreid trof men in het woud ook hoogveen aan.

Vanaf de middeleeuwen begon de mens met de ontginning van het woud en wijzigde hij het landschap ingrijpend. Kaalkap, begrazing, akkerbouw en veenwinning schepten beetje per beetje een open landschap. In de 19e eeuw veroorzaakte het aanplanten van fijnsparren een omwenteling van jewelste. In de 20e eeuw voerde het toerisme dan weer een totaal nieuwe en ingrijpende exploitatievorm in op het hoogplateau.

 

 

 

- QUIZ -

Questionnaire sous format diaporama Powerpoint (3MB). La dernière réponse affichée est la bonne.