Home Page Das Hohe Venn Zufahrt Kontakte u. nützliche Links Dokumentation FR - NL

 

Het beheer in twee woorden

Het Waalse Gewest is de eigenaar van het Natuurreservaat op de Hoge Venen en het Département Nature et Forêts (DNF) van het Waalse Gewest is de beheerder van het gebied

De conservators zijn de DNF ingenieurs en DNF kantonchefs van: Luik, Eupen, Elsenborn, Malmedy en Spa

Het Raadgevend Comité van Beheer van de Domaniale Natuurreservaten van de Hoge Venen is opgericht om advies te geven over de verschillende oriëntaties en de aanbevolen specifieke maatregelen dat het beheer kan nemen. De leden zijn afkomstig uit de wetenschappelijke middens, de vzw’s die actief zijn op het veenplateau en ambtenaren van het Département Nature et Forêts (DNF) van het Waalse Gewest.

Waarom een natuurreservaat?

Te beschermen
Om het unieke karakter en het evenwicht in het veenmilieu te beschermen daar het gebied belangrijk is voor het behoud van de biodiversiteit in Europa.

Vor onderzoekers
Onderzoekers vinden hier een bevoorrecht veld voor studies in verschillende gebieden zoals: botanie, zoölogie, archeologie, geologie, enz.

Te informeeren
Het veenlandschap is een ideale plek om de impact van het menselijk handelen op het milieu te begrijpen. Op deze manier krijgen we informatie die toelaat ons gedrag bij te sturen.

Photo : F. Putemans

 

Photos : S. Nekrassoff

 

     

Het milieubeheer

Meerdere denkpistes worden vandaag gevolgd.

Restauratie en conservering van heide en moerassen door maaien, frezen, strippen en de herintroductie van een oude agropastorale praktijk: de begrazing door schapen.

Restauratie van de leefomgeving van de korhoenders.

De verwijdering van de natuurlijke zaailingen van naaldbomen, vooral fijnsparren.

Photo : R. Herman

  Photos : S. Nekrassoff
     

Terwijl DNF het regelmatig beheer van het hoogplateau verzekert, worden er op korte termijn regelmatig gerichte acties en projecten op stapel gezet als aanvulling van het beheer en het behoud van het veenecosysteem. Dit is het geval van het LIFE-project Hoge Venen.

Le projet LIFE "PLT Hautes Fagnes"

Het LIFE-project "Hoge Venen" heeft als doel om ten minste 1.400 hectare heide en moerassen in zes Natura 2000-gebieden (9723 ha) van het Hoge Venen plateau te herstellen Het omzetten van veengronden, die meestal bedekt zijn met pijpenstrootje of beplant met fijnsparren, in:

- tonderwater zetten van hoogvenen die daardoor terug veen kunnen aanmaken;
- heide onderhouden door grazende schapen;
- aanplanten van loofbomen (berken, eiken, ...) aangepast aan de ecologische omstandigheden van het milieu.

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie, het Waalse Gewest en de Raad van Bestuur van het natuurpark Hoge Venen-Eifel. Looptijd: 2007 – 2011.

Photo : Life PLT Hautes-Fagnes

Om meer te weten:

- Informatie over het Natuurpark Hoge Venen - Eifel
- de website van het Hoge Venen LIFE-project

  Photos : Projet Life PLT Hautes-Fagnes - Nicolas Lambert