Home PageDe Hoge VeenAccèsContacts et liens utiles DocumentatieDE - FR

 

Gidsen

R. Collard, V. Bronowski,Guide du Plateau des Hautes Fagnes, Editions de l'Octogone, 2007, 532 p.

De gids van de vzw. “Les amis de la Fagne” is al lange tijd de enige referentie op de hoogvlakte. Regelmatig wordt het bijgewerkt en het is nog steeds essentieel. Het omvat het hele natuurgebied en heeft betrekking op alle disciplines.

S. Nekrassoff, Het natuurreservaat van de Hoge Venen met zijn vele gezichten en geheimen, 2008, 36 p., illustrations en couleurs, 2 kaarten.

Deze praktische gids om mee te nemen op wandelingen is bedoeld voor degenen die wensen om een beter inzicht te krijgen over de specifieke omgevingen die aanwezig zijn op het plateau zoals: hoogveen, droge en natte heide, moerassige milieus, waterrijke gebieden, bossen, rivieren en graslanden.

Deze gids is gekenmerkt door een rode draad die laat zien dat alle landschappen vandaag het resultaat zijn van de voorouderlijke relatie tussen de mens en de natuur.

Ph. Frankard, I. Lejeune, B. Lespagnard, C. Taffein, Guide de la Fagne Wallonne, 2000, 142 p.

Deze gids behandelt alle aspecten van het veen-ecosysteem. Via een bewegwijzerde route komt u in het hart van een van de mooiste delen van de Hoge Venen. Het parcours start aan Baraque Michel en duurt twee tot drie. U wandelt overwegend op knuppelpaden. De thema's zijn gevarieerd: veenvorming, geologische verleden, de lokale flora en fauna, geschiedenis en archeologie. Merk op dat de toegang tot de Fagne Wallonne alleen kan onder begeleiding van een gemandateerde gids voor de c zone.

Ph. Frankard et P. Ghiette, Guide de la Fagne de Poleur, 1991, 75 p.

In dezelfde geest als de vorige gids gaan we deze keer het veen van Poleur bezoeken. Een kortere route, maar even rijk. De wandeling start vanaf Mont Rigi en u hebt een uur nodig om dit gebied te doorlopen. Dank zij de brede knuppelpaden is het gebied toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit. De toegang tot het Veen van Poleur is gratis en is ook toegankelijk bij brandgevaar wanneer de rode vlaggen zijn gehesen.

Fleurs et plantes des Hautes-Fagnes, CD-ROM, 2008, ongeveer 300 gecommentarieerde beelden.

De volledige botanische rijkdom van het veengebied op een cd-rom plaatsen was niet mogelijk, het is te uitgebreid. Daarom was het noodzakelijk om goede keuzes te maken. Door de overvloed aan materiaal hebben we ons laten leiden door het gevoel en hebben we planten gekozen die goed waarneembaar zijn vanaf de wandelpaden.

Deze cd-rom heeft geen wetenschappelijke ambitie. Hij zal u echter helpen om een beter inzicht te krijgen in de verschillende milieus van het plateau (hoogvenen, laagvenen, droge en natte heide, loof- en naaldbos). Hij trekt ook uw aandacht op het esthetisch karakter en herinnerd aan de relaties die onze voorouders hadden met de veenplanten (therapeutisch gebruik of praktijken, volksverhalen, ...).

 

 

 

 

Cartes

Cartes touristiques du plateau des Hautes Fagnes, Amis de la Fagne asbl, 2002-2007, 4 planches au 20.000e.

Les cartes de randonnées indispensables pour tout randonneur en Fagne. Zones accessibles, itinéraires balisés, monuments anciens, toponymes,... tout y figure.