Home Page Das Hohe Venn Zufahrt Kontakte u. nützliche Links Dokumentation FR - NL
 

Belangrijke data

 
Einde van de oudheid
Aanleggen van het wegdek van Karel de Grote

Dit is het eerste duidelijke spoor dat de mens heeft nagelaten op het hoogplateau. De reden van de aanleg is onbekend en over de identiteit van de bouwers is er geen zekerheid. De weg is goed aangepast aan het moerassig terrein en op sommige plaatsen vertoont hij kenmerken van een weg op palen.

1444
Eerste sporen van begrazing in het veengebied

Eerste vermelding van begrazing in de veengebieden. De inwoners van het dorp Robertville zijn gemachtigd om er hun veestapel te laten grazen. Uit teksten blijkt dat de winning van veen als brandstof voor de verwarming begonnen is in de 16e eeuw.

1566
Er is druk verkeer op het hoog plateau

In 1566 werden de eerste mijlpalen zoals de kolom Panhaus en de kolom Hauptmann geplaatst. Het hoogplateau is van dan af doorkruist door ontelbare verbindingswegen, exploitatiewegen en handelsroutes. Er worden herbergen gebouwd waar reizigers kunnen overnachten.

1756
Grensgeschillen

Duidelijke grenzen tussen de dorpen moeten de geschillen, die ontstaan zijn door het gezamenlijk gebruiken van de veengebieden (veenwinning, begrazing…), proberen op te lossen. Ondanks hun onherbergzaamheid waren de veengebieden van essentieel belang voor het levensonderhoud van de mensen.

Rond 1810
Stichting van de herberg
Baraque Michel

Rond 1810 vestigde een inwoner van Herbiester, een nabij gelegen gehucht, zich langs de drukke weg die de Hoge Venen doorkruiste in de noord-zuid richting.
Op een paar stappen verwijderd van de herberg Baraque Michel bouwde men in 1838 de Fischbachkapel. Het was de bedoeling dat deze kapel het centrum zou worden van een nieuw gehucht maar het project is nooit van de grond gekomen..

 

 

Der Weg zum Naturschutzgebiet

1911

Het idee groeit om een natuurreservaat op te richten

De eerste vereniging die de verdediging van de Hoge Venen ter harte nam zag het levenslicht in 1911. In die periode werden de Hoge Venen bedreigd door: de intensieve aanplant van de fijnspar, de industriële exploitatie van het veen, het bouwen van meerdere stuwdammen in de rivieren en het ontluikende toerisme.

 
1924
Bouwen van het wetenschappelijk station op Mont-Rigi

In juni 1924 werden er door de Universiteit van Luik twee paviljoenen gebouwd in de omgeving van de herberg Mont-Rigi. Deze gebouwen vormden het eerste wetenschappelijke station van de Hoge Venen.

Het is daar dat de eerste onderzoekers in een meer dan rudimentair comfort begonnen zijn om hun kennis over het hoog plateau op te bouwen. Gedurende al die tijd deden ze heel wat significante ontdekkingen over het gebied. Deze studie gaat vandaag nog steeds verder.

Het station speelde ook een beslissende rol tijdens de lange weg die geleid heeft tot het ontstaan van het natuurreservaat. Ook vandaag leveren de daar uitgevoerde milieustudies over het veengebied essentiële informatie voor het beheer. Via de vereniging “Haute Ardenne” werkt het station aan de verspreiding van haar kennis naar een breed publiek toe. Voor degene die ouder zijn dan 15 jaar worden er tal van stages georganiseerd.

1935
Oprichting van de vereniging
Les Amis de la Fagne

In 1935 werd de vereniging Les Amis de la Fagne opgericht. Deze vereniging heeft als doelstelling de verdediging en de illustratie van het hoogplateau. Haar activiteiten zijn meervoudig en aanvullend: informatie en bewustmaking, onder meer via het driemaandelijkse tijdschrift "Hautes Fagnes"; begeleide rondleidingen; beheerwerk op het terrein; aankoop van waardevolle veenpercelen om ze te beschermen tegen een mogelijke exploitatie; enz.. De rol van de vereniging is van essentieel belang geweest bij de totstandkoming van het natuurreservaat in 1957.

 

Die Gründung des Naturschutzgebietes

 
1957
Erkenning van het natuurreservaat


Het natuurreservaat is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van onderzoekers, liefhebbers van natuur en verantwoordelijken van het Departement Nature et Forêts. Het werd uitgevoerd in fasen. Vanaf 1957 tot vandaag is de toenmalige beginoppervlakte van 1.400 ha gegroeid tot een oppervlakte van ongeveer 4500 hectare. Het strekt zich voornamelijk uit over gebieden die eigendom zijn van het Waals Gewest en het wordt aangevuld met door de staat gehuurde of door verenigingen beheerde terreinen.

1971-1985
Oprichten van het natuurpark Hoge Venen - Eifel

Het natuurpark Hoge Venen – Eifel is opgericht tussen 1971 en 1985 en beslaat 72.000 hectare. Het natuurreservaat is de kern geworden van het natuurpark Hoewel ze elkaar aanvullen zijn de statuten van het natuurreservaat en het natuurpark verschillend. Het eerste is geheel gewijd aan de bescherming van de natuur, het tweede combineert natuurbescherming en economische ontwikkeling.